HapiPożyczki na raty
Jak wynika z raportu KPF*, Polacy z roku na rok coraz chętniej sięgają po kredyty pozabankowe. Wartość pożyczek za I półrocze 2017 roku przekroczyła 3,8 mld zł, rośnie też liczba klientów firm udzielających pożyczek. Dlaczego decydujemy się na zadłużenie oraz czy, i w jaki sposób je spłacamy, już po raz drugi sprawdził lider pożyc...

Index hapipraktyk - dlaczego i na co najczęściej pożyczamy pieniądze

2018 M11 29

Jak wynika z raportu KPF*, Polacy z roku na rok coraz chętniej sięgają po kredyty pozabankowe. Wartość pożyczek za I półrocze 2017 roku przekroczyła 3,8 mld zł, rośnie też liczba klientów firm udzielających pożyczek. Dlaczego decydujemy się na zadłużenie oraz czy, i w jaki sposób je spłacamy, już po raz drugi sprawdził lider pożyczek konsumenckich hapipożyczki.

Jak dużo osób nadal nie czyta umów? Czy wolimy pożyczać od rodziny czy w wyspecjalizowanych firmach? Na jakie cele najchętniej się zadłużamy? Na te i inne pytania o motywy zaciągania i spłaty zobowiązań finansowych Polaków odpowiada „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”. Druga edycja przeprowadzonego przez Biostat badania opinii publicznej pokazuje zmiany w zakresie zachowań konsumenckich uwarunkowanych świadomością, potrzebami i rozwojem narzędzi pożyczkowych. Do merytorycznego wsparcia i rozpowszechnienia tematu zaangażowało się wielu partnerów indeksu m.in.: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, KIDT BIG, CRIF, Loan Magazine, Zadłużenia.com.

Badanie diagnozuje poziom świadomości Polaków na temat regulowania rachunków, opłat oraz planowania wydatków z budżetu rodzinnego. Raport prezentuje 5 strategicznych obszarów, które odpowiadają na pytania dotyczące zachowań pożyczkobiorców:

  1. Planowanie budżetu – na co jesteśmy gotowi wziąć pożyczkę, a jakie wydatki finansujemy z oszczędności?
  2. Spłacanie – w jaki sposób priorytetyzujemy wydatki?
  3. Problemy finansowe – do kogo udajemy się po konieczny zastrzyk finansowy?
  4. Zadłużenie – dlaczego potrzebujemy przypominania o zaległościach i czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji z nieterminowych spłat rat
  5. Świadomość – czego najbardziej boimy się przy zaciąganiu pożyczek?


Dzięki uwzględnieniu podziału na płeć dowiedzieliśmy się kilku ciekawych faktów na temat preferencji kredytowych kobiet i mężczyzn. Te pierwsze chętnej zaciągną kredyt, żeby poprawić warunki mieszkaniowe. Częściej niż mężczyźni wezmą więc pożyczkę na zakup remont i doposażenie domu czy mieszkania. Mężczyźni raczej wydadzą ekstra pieniądze na sprzęt elektroniczny lub samochód. Kobiety mają również większe obawy przed wzięciem pożyczki – ma je 58,2% w stosunku do 51,6% mężczyzn.

W porównaniu do poprzedniego badania można zauważyć wzrost liczby Polaków, którzy chętniej pożyczają pieniądze na wakacje, remont mieszkania czy sprzęt elektroniczny, niż na wydatki dotyczące samochodu czy mieszkania. Oznacza to, że Polacy coraz bardziej ufają ofercie firm pozabankowych, i nie zaciągają pożyczek tylko w razie nagłej konieczności (remont mieszkania, naprawa auta), ale też sprawiają sobie drobne przyjemności.

- Na podstawie zebranych danych hapipożyczki budują świadomość w zakresie organizacji budżetu i konsekwencji wynikających z opóźnionych spłat rat. Cieszy nas, że wiedza Polaków dotycząca zarządzania finansami oraz terminowego regulowania zobowiązań wypada coraz korzystniej. Dlatego dzięki zaplanowanym działaniom wspierającym Index hapipraktyk oraz zaangażowaniu naszych Partnerów, chcemy edukować naszych Klientów pokazując im, jakie znaczenie w życiu ma budowanie pozytywnej historii kredytowej – mówi Monika Dzieniak-Kwiatkowska, Communications & PR Manager w hapipożyczkach.

Co ciekawe, częściej niż niezdolności spłaty zadłużenia, Polacy obawiają się ukrytych opłat i wysokich kosztów zaciągniętych pożyczek, przy czym jedynie 55% klientów deklaruje, że wnikliwie czyta umowy.

Dlatego hapipożyczki drugi rok z rzędu prowadzą kampanię edukacyjną dotyczącą finansów prywatnych.  

- Rozsądne zarządzanie finansami, regulowanie zobowiązań oraz umiejętne oszczędzanie dla wielu Polaków jest wyzwaniem. Liczne grono tegorocznych Partnerów badania, motywuje nas i utwierdza w przekonaniu, że „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową” porusza kluczowe obszary, w których wspólnie możemy wiele zdziałać na rzecz rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie domowych finansów – dodaje Malwina Michalska, Junior Collections Manager w hapipożyczkach.

Pełny raport z badania dostępny jest na stronie: https://hapipozyczki.pl/Hapi_raport_2019.pdf

* Dane KPF I połowa 2018 r. Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce

 

O hapipożyczkach:

Firma IPF Polska Sp. z. o.o., należy do notowanej na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupy International Personal Finance PLC, której korzenie sięgają 1880 roku, firma jest liderem na rynku pożyczek konsumenckich w Europie Środkowowschodniej, Meksyku oraz Finlandii, Estonii, Łotwie i Australii.

Spółka IPF Polska Sp. z o.o. powstała w grudniu 2014 r. w Warszawie i oferuje pożyczki na raty pod marką hapipożyczki. W marcu 2015 roku Grupa IPF PLC z siedzibą w Leeds (UK) kupiła fińską spółkę MCB Finance operującą w krajach bałtyckich oraz Australii. Akwizycja spowodowała połączenie IPF Polska Sp. z o.o. i MCB Finanse i nowa firma rozpoczęła działalność pod nazwą IPF Digital,a hapipożyczki weszły w skład portfolio marek i produktów zarządzanych przez IPF Digital. Dziś IPF Digital oferuje swoje pożyczki w 8 krajach: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Polska, Hiszpania, Meksyk oraz Australia i przygotowuje się do ekspansji na kolejne rynki międzynarodowe.

Dodatkowe informacje:

Monika Dzieniak-Kwiatkowska

hapipożyczki (IPF Digital)

E: monika.dzieniak@ipfdigital.com

T: (+48) 603 936 339

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.