HapiPożyczki na raty
Jak wynika z raportu KPF*, Polacy z roku na rok coraz chętniej sięgają po kredyty pozabankowe. Wartość pożyczek za I półrocze 2017 roku przekroczyła 3,8 mld zł, rośnie też liczba klientów firm udzielających pożyczek. Dlaczego decydujemy się na zadłużenie oraz czy, i w jaki sposób je spłacamy, już po raz drugi sprawdził lider pożyc...

Index hapipraktyk - dlaczego i na co najczęściej pożyczamy pieniądze

2018 M11 29

Jak wynika z raportu KPF*, Polacy z roku na rok coraz chętniej sięgają po kredyty pozabankowe. Wartość pożyczek za I półrocze 2017 roku przekroczyła 3,8 mld zł, rośnie też liczba klientów firm udzielających pożyczek. Dlaczego decydujemy się na zadłużenie oraz czy, i w jaki sposób je spłacamy, już po raz drugi sprawdził lider pożyczek konsumenckich hapipożyczki.

Jak dużo osób nadal nie czyta umów? Czy wolimy pożyczać od rodziny czy w wyspecjalizowanych firmach? Na jakie cele najchętniej się zadłużamy? Na te i inne pytania o motywy zaciągania i spłaty zobowiązań finansowych Polaków odpowiada „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”. Druga edycja przeprowadzonego przez Biostat badania opinii publicznej pokazuje zmiany w zakresie zachowań konsumenckich uwarunkowanych świadomością, potrzebami i rozwojem narzędzi pożyczkowych. Do merytorycznego wsparcia i rozpowszechnienia tematu zaangażowało się wielu partnerów indeksu m.in.: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, KIDT BIG, CRIF, Loan Magazine, Zadłużenia.com.

Badanie diagnozuje poziom świadomości Polaków na temat regulowania rachunków, opłat oraz planowania wydatków z budżetu rodzinnego. Raport prezentuje 5 strategicznych obszarów, które odpowiadają na pytania dotyczące zachowań pożyczkobiorców:

  1. Planowanie budżetu – na co jesteśmy gotowi wziąć pożyczkę, a jakie wydatki finansujemy z oszczędności?
  2. Spłacanie – w jaki sposób priorytetyzujemy wydatki?
  3. Problemy finansowe – do kogo udajemy się po konieczny zastrzyk finansowy?
  4. Zadłużenie – dlaczego potrzebujemy przypominania o zaległościach i czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji z nieterminowych spłat rat
  5. Świadomość – czego najbardziej boimy się przy zaciąganiu pożyczek?


Dzięki uwzględnieniu podziału na płeć dowiedzieliśmy się kilku ciekawych faktów na temat preferencji kredytowych kobiet i mężczyzn. Te pierwsze chętnej zaciągną kredyt, żeby poprawić warunki mieszkaniowe. Częściej niż mężczyźni wezmą więc pożyczkę na zakup remont i doposażenie domu czy mieszkania. Mężczyźni raczej wydadzą ekstra pieniądze na sprzęt elektroniczny lub samochód. Kobiety mają również większe obawy przed wzięciem pożyczki – ma je 58,2% w stosunku do 51,6% mężczyzn.

W porównaniu do poprzedniego badania można zauważyć wzrost liczby Polaków, którzy chętniej pożyczają pieniądze na wakacje, remont mieszkania czy sprzęt elektroniczny, niż na wydatki dotyczące samochodu czy mieszkania. Oznacza to, że Polacy coraz bardziej ufają ofercie firm pozabankowych, i nie zaciągają pożyczek tylko w razie nagłej konieczności (remont mieszkania, naprawa auta), ale też sprawiają sobie drobne przyjemności.

- Na podstawie zebranych danych hapipożyczki budują świadomość w zakresie organizacji budżetu i konsekwencji wynikających z opóźnionych spłat rat. Cieszy nas, że wiedza Polaków dotycząca zarządzania finansami oraz terminowego regulowania zobowiązań wypada coraz korzystniej. Dlatego dzięki zaplanowanym działaniom wspierającym Index hapipraktyk oraz zaangażowaniu naszych Partnerów, chcemy edukować naszych Klientów pokazując im, jakie znaczenie w życiu ma budowanie pozytywnej historii kredytowej – mówi Monika Dzieniak-Kwiatkowska, Communications & PR Manager w hapipożyczkach.

Co ciekawe, częściej niż niezdolności spłaty zadłużenia, Polacy obawiają się ukrytych opłat i wysokich kosztów zaciągniętych pożyczek, przy czym jedynie 55% klientów deklaruje, że wnikliwie czyta umowy.

Dlatego hapipożyczki drugi rok z rzędu prowadzą kampanię edukacyjną dotyczącą finansów prywatnych.  

- Rozsądne zarządzanie finansami, regulowanie zobowiązań oraz umiejętne oszczędzanie dla wielu Polaków jest wyzwaniem. Liczne grono tegorocznych Partnerów badania, motywuje nas i utwierdza w przekonaniu, że „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową” porusza kluczowe obszary, w których wspólnie możemy wiele zdziałać na rzecz rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie domowych finansów – dodaje Malwina Michalska, Junior Collections Manager w hapipożyczkach.

Pełny raport z badania dostępny jest na stronie: https://hapipozyczki.pl/Hapi_raport_2019.pdf

* Dane KPF I połowa 2018 r. Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce

 

O hapipożyczkach:

Firma IPF Polska Sp. z. o.o., należy do notowanej na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupy International Personal Finance PLC, której korzenie sięgają 1880 roku, firma jest liderem na rynku pożyczek konsumenckich w Europie Środkowowschodniej, Meksyku oraz Finlandii, Estonii, Łotwie i Australii.

Spółka IPF Polska Sp. z o.o. powstała w grudniu 2014 r. w Warszawie i oferuje pożyczki na raty pod marką hapipożyczki. W marcu 2015 roku Grupa IPF PLC z siedzibą w Leeds (UK) kupiła fińską spółkę MCB Finance operującą w krajach bałtyckich oraz Australii. Akwizycja spowodowała połączenie IPF Polska Sp. z o.o. i MCB Finanse i nowa firma rozpoczęła działalność pod nazwą IPF Digital,a hapipożyczki weszły w skład portfolio marek i produktów zarządzanych przez IPF Digital. Dziś IPF Digital oferuje swoje pożyczki w 8 krajach: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Polska, Hiszpania, Meksyk oraz Australia i przygotowuje się do ekspansji na kolejne rynki międzynarodowe.

Dodatkowe informacje:

Monika Dzieniak-Kwiatkowska

hapipożyczki (IPF Digital)

E: monika.dzieniak@ipfdigital.com

T: (+48) 603 936 339

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 18:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
Sprzedaż
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości (dalej jako IPF Polska Sp. z o.o. lub hapipożyczki). IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim oraz jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) stosuje Zasady Dobrych Praktyk i przeszła pozytywnie Audyt Etyczny.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Produkt „Pożyczka Długoterminowa”
Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r i dotyczy pożyczki oferowanej wyłącznie przez Internet (online). Z oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci (konsumenci nieposiadający aktywnej umowy pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku), którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” dostępna jest z okresem kredytowania od 12 do 36 miesięcy, w kwotach od 2 000 zł do 15 000 zł. Poziom pozaodsetkowych kosztów oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” wynosi 0,42% miesięcznie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.


Produkt "Pożyczka ratalna"
Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 01 lipca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 118,81 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.273,40 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 2.273,40 zł (w tym: prowizja 1.571,40 zł, odsetki 178,20 zł, opłata hapiserwis 523,80 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 292,97 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 292,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Wszelkie informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej, którą klient otrzymuje przy zawarciu Umowy Pożyczki oraz która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy_pl@ipfdigital.com lub pisemnie na adres IPF Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (z adnotacją „IOD”).
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska Sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 395 85 87 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości.