HapiPożyczki na raty
Paweł Kamiński wraz z początkiem kwietnia przejął obowiązki Country Managera hapipożyczek. To kolejny etap trwającego od pół roku procesu zmian w zarządzie IPF Polska, właściciela marki hapipożyczki.W dniu 1 kwietnia br. Paweł Kamiński, dotychczas piastujący stanowisko Head of Business Development, przejął obowiązki Country Managera hapipożyczek. To...

Paweł Kamiński nowym Country Managerem hapipożyczek

2020 M04 09

Paweł Kamiński wraz z początkiem kwietnia przejął obowiązki Country Managera hapipożyczek. To kolejny etap trwającego od pół roku procesu zmian w zarządzie IPF Polska, właściciela marki hapipożyczki.

W dniu 1 kwietnia br. Paweł Kamiński, dotychczas piastujący stanowisko Head of Business Development, przejął obowiązki Country Managera hapipożyczek. To kolejny etap w procesie  zmian we władzach IPF Polska, który został zapoczątkowany jesienią zeszłego roku. Joanna Izdebska, która pełniła obowiązki Country Managera w czasie wyboru i wdrażania nowej osoby na to stanowisko, poświęci się w pełni swojej roli Global Sales & Marketing Director w ogólnoświatowych strukturach IPF Digital. Skupi się tym samym na zarządzaniu sprzedażą i marketingiem spółki na 8 rynkach w Europie, Australii i Ameryce Łacińskiej.

- Paweł to sprawdzony manager, który podczas swojej dotychczasowej pracy wniósł ogromny wkład w rozwój hapipożyczek. Wierzę również, że w nowej roli zyska narzędzia, dzięki którym będzie mógł w pełni wykorzystać swoje talenty i umiejętności. Jestem pewna, że zostawiam nadzór na rozwojem naszej obecności na polskim rynku w dobrych rękach. – powiedziała Joanna Izdebska, Global Sales & Marketing Director IPF Digital, Prezes Zarządu IPF Polska, hapipożyczki.

Paweł Kamiński do tej pory odpowiadał za rozwój współpracy hapipożyczek z partnerami zewnętrznymi, koordynację oraz realizację całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy i jej produktów. Specjalizuje się w budowaniu nowego biznesu oraz rozwijaniu aktualnych kanałów sprzedaży, ze szczególnym naciskiem na instytucje fintechowe. Z branżą finansową jest związany od ponad 10 lat. Wcześniej pracował m.in. dla iwoca na stanowisku Head of Broker Sales and Operations. Doświadczenie zdobywał także w Getin Noble Bank, Idea Bank, czy w Citi Handlowym pracując w obszarze sprzedaży i nowego biznesu. Studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

- To dla mnie ogromy zaszczyt, że mam możliwość pracy z całym zespołem hapipożyczek w nowej roli. Ludzie tworzący tę firmę nie raz pokazali, że są kreatywni i ambitni niezależnie od sytuacji. To oni stają za jej dotychczasowymi sukcesami. W obliczu nowych wyzwań, postaram się stworzyć warunki, w których zespół będzie mógł pokazać pełnię swoich możliwości. – powiedział Paweł Kamiński, Country Manager hapipożyczki. 

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.