HapiPożyczki na raty
Przeciętny użytkownik bankowości elektronicznej podczas wykonywania przelewów czy płatności kartą nie zdaje sobie sprawy jak skomplikowane przepisy musiały powstać i wejść w życie, aby było to możliwe przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. W poniższym tekście ekspert hapipożyczki Joanna Izdebska Sales & Marketing Director ...

Zobacz jak zmienia się rynek usług płatniczych i co to dla Ciebie oznacza?

2021 M08 30

Przeciętny użytkownik bankowości elektronicznej podczas wykonywania przelewów czy płatności kartą nie zdaje sobie sprawy jak skomplikowane przepisy musiały powstać i wejść w życie, aby było to możliwe przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. W poniższym tekście ekspert hapipożyczki Joanna Izdebska Sales & Marketing Director IPF Polska Sp.zo.o. przedstawi pokrótce czym jest dyrektywa PSD2 oraz jakie korzyści wynikają z jej wdrożenia dla klientów korzystających z usług finansowych.

Wprowadzenie dyrektywy jako następstwo rozwoju technologii

Jeszcze kilkanaście lat temu bankowość kojarzyła się z klasycznymi przelewami pomiędzy rachunkami, ewentualnie płatnościami z użyciem kart. Od tego czasu pojawienie się powszechnego dostępu do internetu i rozwój technologii sprawiły, iż w użyciu pojawiły się zupełnie nowe usługi finansowe. Możliwe stały się płatności zbliżeniowe, przelewy natychmiastowe, płacenie za pomocą telefonu, a nawet zegarka z odpowiednią funkcją. Jakby tego było mało, z roku na rok rośnie ilość dokonywanych transakcji a wartość zakupów w e-sklepach bije rekordy z każdym kolejnym rokiem. Według raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce 2020” w 2020 roku Polacy dokonali zakupów online na ponad 15,3 mld EUR, co oznacza wzrost o ponad 31% w stosunku do roku 2019. Tym samym konieczne stało się wprowadzenie nowych przepisów, które będą w stanie zadbać o zachowanie bezpieczeństwa obrotu finansowego na duża skalę.

Czym jest dyrektywa PSD2?

Dyrektywa PSD2, czyli Payment Services Directive 2, obowiązująca od 2019 roku jest kontynuacją dyrektywy PSD z 2007. Zmiany w przepisach były następstwem wspomnianego powyżej rozwoju w zakresie dostępnych usług finansowych, jakie pojawiły się na przestrzeni tych kilkunastu lat. Jak każda nowość także i ta wymagała czasu, aby zarówno instytucje finansowe, jak i sami klienci mieli czas na dostosowanie się do nowych okoliczności.
Dla części klientów, niektóre ze zmian przynajmniej w początkowym okresie, mogły wydawać niezrozumiałe lub być uciążliwe.

Zmiany wynikające z PSD2 obejmują cztery główne obszary:

1. Pierwszą różnicą, którą dostrzegli klienci banków po wejściu w życie PSD2 było wprowadzenie tzw. dwuetapowej weryfikacji (procedura silnego uwierzytelnienia) podczas logowania do banku i podczas wykonywania określonych czynności np. inicjowania przelewu lub dodawanie płatnika do listy zaufanych odbiorców. Zazwyczaj wybrane czynności wymagają albo wpisania kodu otrzymanego jako SMS lub autoryzacji w aplikacji mobilnej banku.

2. Na rynku pojawiły się MIP – Małe Instytucje Płatnicze

MIP to podmioty, które mogą działać na niewielką skalę bez nadzoru i licencji. Do podjęcia działalności w zakresie usług płatniczych wystarczy wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. MIP może funkcjonować pod pewnymi warunkami, a dokładniej ograniczeniami:

• wartość miesięcznych transakcji nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln euro,
• nie mogą one przyjmować od klientów środków o wartości przekraczającej 2000 euro,
• nie mogą świadczyć usług opartych na dostępie do rachunku,
• mogą działać tylko na terenie Polski.

3. Open- banking i pojawienie się usług AIS i PIS

AIS (Account Information Service) w dużym skrócie to usługa umożliwiająca dostęp do danych rachunku bankowego klienta przez podmiot zewnętrzny. Dzieje się to oczywiście za zgodą konsumenta. Usługa taka pozwala na weryfikację stanu finansów danej osoby przez instytucje finansowe i usługodawców. 

AIS przysłużyła się m.in. branży pożyczek online. Pozwala ona na jeszcze sprawniejszą ścieżkę user experience i trafniejsze przeprowadzenie procesu oceny zdolności kredytowej wybranego klienta. Lepsze doświadczenia klienta w procesie pożyczkowym tworzą poczucie bezpieczeństwa i co za tym idzie budują długoterminową wieź z klientem. Z drugiej strony pożyczkodawcy mogą bardziej odpowiedzialnie pożyczać w oparciu o realne dane - podkreśla ekspert hapipożyczki Joanna Izdebska Sales & Marketing Director IPF Polska Sp.zo.o.

PIS (Payment Initiation Service) - usługa inicjowania płatności, to zgodnie z jej definicją usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego na wniosek użytkownika usług płatniczych w odniesieniu do rachunku płatniczego posiadanego u innego dostawcy usług płatniczych. Jest to rozwiązanie zbliżone do znanych na rynku płatności pay-by-link, w której w czasie płatności np. w sklepie internetowym klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku celem zalogowania się i dokonania przelewu. W PIS wygląda to inaczej. Tzw. TPP – trzeci podmiot zyskuje dostęp do rachunku prowadzonego przez użytkownika i w jego imieniu zleca uzgodnioną transakcję. Przy czym dyrektywa PSD2 dokładnie określa zasady bezpieczeństwa, których musi przestrzegać TPP.
• Nie może on wchodzić w posiadanych środków przeznaczonych dla wykonania danej transakcji,
• Nie może dokonywać żadnych zmian kwoty, odbiorcy i innych cech transakcji,
• Musi zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa danych zgodnie z EBA - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
• Pomimo że usługa PIS wygląda na rewolucyjną jest znana w Unii Europejskiej od lat. Z jej możliwości korzystają tak znane podmioty, jak Lufthansa czy PayPal.

4. Kolejną, ale chyba najbardziej zauważalną na co dzień zmianą jest konieczność autoryzacji płatności zbliżeniowych za pomocą PIN-u. 

Klienci korzystający z tej formy płatności przywykli, iż płacąc do 50 zł czy 100 zł kod PIN nie był wymagany. Nowe przepisy nakładają w tym miejscu pewne ograniczenia. Polegają one na tym, iż co kilka transakcji, lub po przekroczeniu określonej wartości płatności zbliżeniowych zostaniemy poproszeni o PIN. Jest to zabezpieczenie, na wypadek, gdyby ktoś niepowołany wszedł w posiadanie naszej karty i postanowił dokonać nią wielu niewielkich transakcji cały czas mieszcząc się w limicie do 50-100 zł.

Pozostając w temacie płatności z użyciem kart, należy podkreślić, iż dyrektywa PSD2 wprowadza jeszcze dwie korzystne z punktu widzenia klientów zmiany. Po pierwsze, zmniejszeniu ulega odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane płatności kartą z kwoty 150 euro do 50 euro. Po drugie, skróceniu uległ również okres rozpatrywania reklamacji wszelkich nieprawidłowości w płatnościach kartami do 15 dni. 

Podsumowując wyraźnie widać, iż głównym celem dyrektywy jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas płatności elektronicznych, a tym samym ochrona klientów przed zakusami internetowych oszustów. To z kolei ma się przyczynić do upowszechnienia się cyfrowego obrotu pieniądzem i popularyzacji transakcji online.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 18:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
Sprzedaż
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości (dalej jako IPF Polska Sp. z o.o. lub hapipożyczki). IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim oraz jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) stosuje Zasady Dobrych Praktyk i przeszła pozytywnie Audyt Etyczny.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Produkt „Pożyczka Długoterminowa”
Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r i dotyczy pożyczki oferowanej wyłącznie przez Internet (online). Z oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci (konsumenci nieposiadający aktywnej umowy pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku), którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” dostępna jest z okresem kredytowania od 12 do 36 miesięcy, w kwotach od 2 000 zł do 15 000 zł. Poziom pozaodsetkowych kosztów oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” wynosi 0,42% miesięcznie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.


Produkt "Pożyczka ratalna"
Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 01 lipca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 118,81 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.273,40 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 2.273,40 zł (w tym: prowizja 1.571,40 zł, odsetki 178,20 zł, opłata hapiserwis 523,80 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 292,97 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 292,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Wszelkie informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej, którą klient otrzymuje przy zawarciu Umowy Pożyczki oraz która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy_pl@ipfdigital.com lub pisemnie na adres IPF Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (z adnotacją „IOD”).
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska Sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 395 85 87 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości.