HapiPożyczki na raty
Koronawirus niesie ze sobą nie tylko strach o zdrowie swoje i najbliższych, ale też o przyszłość. Coraz częściej obawiamy się o stabilność swojego zatrudnienia. Spada też ocena szansy znalezienia nowej pracy w ciągu najbliższych miesięcy. Eksperci hapipożyczek sprawdzili, jakich umiejętności można nauczyć się online, by podnieść swoje szanse na rynku pracy...

Zdobądź nowe umiejętności online i nie bój się o pracę

Koronawirus niesie ze sobą nie tylko strach o zdrowie swoje i najbliższych, ale też o przyszłość. Coraz częściej obawiamy się o stabilność swojego zatrudnienia. Spada też ocena szansy znalezienia nowej pracy w ciągu najbliższych miesięcy. Eksperci hapipożyczek sprawdzili, jakich umiejętności można nauczyć się online, by podnieść swoje szanse na rynku pracy po epidemii.

Jeszcze na początku marca 70 proc. Polaków była przekonana, że w przypadku utraty pracy jest w stanie znaleźć tak samo dobrą lub lepszą w ciągu kolejnych 6 miesięcy – wynika ze specjalnej edycji „Monitora Rynku Pracy”. Dziś ten odsetek przekracza zaledwie połowę ankietowanych. Co czwarty Polak obawia się zwolnienia z firmy, w której jest obecnie zatrudniony. O swoją przyszłość najbardziej boją się pracownicy hotelarstwa i gastronomii, sprzedawcy i kasjerzy, niewykwalifikowani robotnicy oraz handlarze detalowi i detaliczni. 

Wygląda na to, że rynek pracy po epidemii będzie dużo bardziej wymagający niż dotychczas, dlatego warto już teraz poszukać możliwości rozwoju w warunkach zdalnych, by nie paść ofiarą długofalowego bezrobocia. W Internecie można znaleźć wiele kursów online, które pozwalają zdobywać dodatkowe umiejętności, a nawet zupełnie się przekwalifikować. Eksperci hapipożyczek sprawdzili najciekawsze możliwości.

Grafika komputerowa

Do dziedzin, których możemy nauczyć się zupełnie online należy grafika komputerowa. Istnieją różnego rodzaju platformy, jak np. Udemy.pl, gdzie za nieduże pieniądze można uczyć się obsługi programów do przerabiania zdjęć, grafiki wektorowej, projektowania logo, malarstwa cyfrowego i wielu innych. Za 90 wykładów z podstaw Adobe Illustratora CC zapłacimy 129,99. 72 wykłady z Photoshopa CC od podstaw to koszt 369,99 złotych. Warto jednak obserwować popularne w serwisie promocje, podczas których można je nabyć za mniej niż 50 złotych. Co ciekawe, kursy prowadzone są przez profesjonalistów i zwykle umożliwiają kontakt z prowadzącym i zadawanie pytań. Projektowania graficznego można uczyć się też za darmo. Na Youtubie  można znaleźć wiele profesjonalnych kanałów, tłumaczących zawiłości programów graficznych. Warto pamiętać, że umiejętności graficzne przydają się nie tylko w wytwórniach gier komputerowych. Osoby potrafiące obsługiwać programy graficzne dostaną pracę w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, ale też w każdym małym i średnim przedsiębiorstwie, które nie korzysta z zewnętrznych agencji do promocji swoich usług.

Księgowość online

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nawet księgowości można nauczyć się online. Istnieją specjalne firmy prowadzące profesjonalne kursy rachunkowości. Za półroczny dostęp do 20 modułów kursu podstaw rachunkowości, który zawiera 30 godzin wideo (ok. 90 godzin nauki) oraz dostęp do wszystkich materiałów zapłacimy niecałe 400 złotych. Taki kurs jest w stanie każdego laika przygotować do pracy na stanowisku księgowego lub asystenta księgowego i zapewnia niezbędne podstawy do pracy w ramach prawa bilansowego. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie testów, także w formie zdalnej.

Rozwój przedsiębiorstwa

W Internecie pełno jest kursów online, skierowanych do właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, które w czasie epidemii są w najtrudniejszej sytuacji. Po powrocie do rzeczywistości pracodawcy będą zatrudniać lub zatrzymywać osoby potrafiące odnajdywać się na wielu różnych płaszczyznach i radzić sobie z jak największą ilością zadań. Aby spełnić ich oczekiwania warto wtajemniczyć się w zagadnienia związane z rozwijaniem przedsiębiorstw i zarządzaniem. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje darmowe kursy z takich dziedzin jak finanse, marketing, prawo, zarządzanie oraz kompetencje (np. kierownicze). Na wspomnianej wcześniej płatnej platformie znaleźć można cały szereg niedrogich kursów podnoszących kwalifikacje w każdej z tych dziedzin. Wystarczy zastanowić się, co jest najbliższe naszym dotychczasowym umiejętnościom i zainteresowaniom, a następnie wybrać program lub obszar wiedzy, która może przydać się w przyszłości. W ramach inspiracji warto przejrzeć w Internecie oferty pracy – pracodawcy, szukając pracowników  podają zwykle, jakie umiejętności dodatkowe biorą pod uwagę.

Niezależnie od panującej sytuacji, rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji to najlepsze metoda na wykorzystanie wolnego czasu. Każda nowa umiejętność może pomóc nam wrócić do dotychczasowej, a może nawet lepszej rzeczywistości po epidemii. Zestawienie ekspertów hapipożyczek jest najlepszym dowodem, że wystarczy zerowy lub naprawdę niewielki budżet, żeby nauczyć się czegoś nowego, co może stać się naszą kartą przetargową podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.