HapiPożyczki na raty
W tym roku koniec wakacji oznacza nie tylko powrót do szkoły, ale w wielu przypadkach także powrót do pracy w biurze. W dobie pandemii oznacza to coraz częściej ogromny strach przed regularnym kontaktem z ludźmi. Do tej pory staraliśmy się raczej unikać miejskiego zgiełku i tłumów w komunikacji miejskiej, częściej decydując się na podr...

Bezpieczny transport w pandemii – ile kosztuje prawo jazdy?

2020 M09 08

W tym roku koniec wakacji oznacza nie tylko powrót do szkoły, ale w wielu przypadkach także powrót do pracy w biurze. W dobie pandemii oznacza to coraz częściej ogromny strach przed regularnym kontaktem z ludźmi. Do tej pory staraliśmy się raczej unikać miejskiego zgiełku i tłumów w komunikacji miejskiej, częściej decydując się na podróż własnym samochodem. Osoby, które do tej pory nie czuły potrzeby zrobienia prawa jazdy zaczynają rozważać taką możliwość. Eksperci hapipożyczek postanowili sprawdzić, ile może to kosztować.

W dzisiejszych czasach, jeszcze bardziej niż wcześniej, posiadanie prawa jazdy jest w życiu naprawdę przydatne. Możliwość samodzielnego prowadzenia samochodu jest związana nie tylko z ogromną niezależnością od miejskich środków transportu czy członków rodziny i znajomych, ale także ze zwiększeniem swoich szans na rynku pracy. Bezpieczne i sprawne poruszanie się przy pomocy własnego samochodu dla wielu osób jest bardzo ważne, szczególnie podczas pandemii koronawirusa.

Kurs na prawo jazdy kategorii B polega na udziale w 30 lekcjach teoretycznych oraz 30 godzinach zajęć praktycznych, chociaż wykłady z teorii coraz częściej dostępne są w formie nauki zdalnej. Ceny kursów w poszczególnych miastach różnią się od siebie, ale trzeba przygotować się na wydatek rzędu 2000-2500 złotych. Zanim rozpoczniemy swoją przygodę z prawem jazdy, należy wyrobić sobie numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Wcześniej powinniśmy wykonać badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań do bycia kierowcą oraz aktualne zdjęcie do dokumentów. Koszt badań to ok. 200 złotych, za wykonanie zdjęcia zapłacimy ok. 40-50 złotych.

To niestety nie koniec wydatków potrzebnych do otrzymania prawa jazdy. Ceny egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego motywują do odpowiedniego przygotowania się i zdania ich za pierwszym razem. O ile egzamin teoretyczny to tylko 30 złotych, o tyle każdy egzamin praktyczny to aż 140 złotych – każde niepowodzenie wiąże się więc z rosnącymi kosztami. Dodatkowo, po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu, ponosząc za to opłatę w wysokości 100,50 złotych. 

Podsumowując, z wyliczeń ekspertów hapipożyczek wynika, że jeżeli zdamy egzamin za pierwszym razem to prawo jazdy nie powinno kosztować nas więcej niż 2500 złotych. Niestety, każda nieudana próba to rosnące wydatki. Zdecydowana większość szczęśliwych posiadaczy prawa jazdy uważa, że wyrobienie prawa jazdy i idąca za tym niezależność, oszczędność czasu, komfort podróżowania i lepsze perspektywy na przyszłość są warte dużo większych pieniędzy niż 2500 czy nawet 3000 złotych.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.