HapiPożyczki na raty
W tym roku koniec wakacji oznacza nie tylko powrót do szkoły, ale w wielu przypadkach także powrót do pracy w biurze. W dobie pandemii oznacza to coraz częściej ogromny strach przed regularnym kontaktem z ludźmi. Do tej pory staraliśmy się raczej unikać miejskiego zgiełku i tłumów w komunikacji miejskiej, częściej decydując się na podr...

Bezpieczny transport w pandemii – ile kosztuje prawo jazdy?

2020 M09 08

W tym roku koniec wakacji oznacza nie tylko powrót do szkoły, ale w wielu przypadkach także powrót do pracy w biurze. W dobie pandemii oznacza to coraz częściej ogromny strach przed regularnym kontaktem z ludźmi. Do tej pory staraliśmy się raczej unikać miejskiego zgiełku i tłumów w komunikacji miejskiej, częściej decydując się na podróż własnym samochodem. Osoby, które do tej pory nie czuły potrzeby zrobienia prawa jazdy zaczynają rozważać taką możliwość. Eksperci hapipożyczek postanowili sprawdzić, ile może to kosztować.

W dzisiejszych czasach, jeszcze bardziej niż wcześniej, posiadanie prawa jazdy jest w życiu naprawdę przydatne. Możliwość samodzielnego prowadzenia samochodu jest związana nie tylko z ogromną niezależnością od miejskich środków transportu czy członków rodziny i znajomych, ale także ze zwiększeniem swoich szans na rynku pracy. Bezpieczne i sprawne poruszanie się przy pomocy własnego samochodu dla wielu osób jest bardzo ważne, szczególnie podczas pandemii koronawirusa.

Kurs na prawo jazdy kategorii B polega na udziale w 30 lekcjach teoretycznych oraz 30 godzinach zajęć praktycznych, chociaż wykłady z teorii coraz częściej dostępne są w formie nauki zdalnej. Ceny kursów w poszczególnych miastach różnią się od siebie, ale trzeba przygotować się na wydatek rzędu 2000-2500 złotych. Zanim rozpoczniemy swoją przygodę z prawem jazdy, należy wyrobić sobie numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Wcześniej powinniśmy wykonać badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań do bycia kierowcą oraz aktualne zdjęcie do dokumentów. Koszt badań to ok. 200 złotych, za wykonanie zdjęcia zapłacimy ok. 40-50 złotych.

To niestety nie koniec wydatków potrzebnych do otrzymania prawa jazdy. Ceny egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego motywują do odpowiedniego przygotowania się i zdania ich za pierwszym razem. O ile egzamin teoretyczny to tylko 30 złotych, o tyle każdy egzamin praktyczny to aż 140 złotych – każde niepowodzenie wiąże się więc z rosnącymi kosztami. Dodatkowo, po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu, ponosząc za to opłatę w wysokości 100,50 złotych. 

Podsumowując, z wyliczeń ekspertów hapipożyczek wynika, że jeżeli zdamy egzamin za pierwszym razem to prawo jazdy nie powinno kosztować nas więcej niż 2500 złotych. Niestety, każda nieudana próba to rosnące wydatki. Zdecydowana większość szczęśliwych posiadaczy prawa jazdy uważa, że wyrobienie prawa jazdy i idąca za tym niezależność, oszczędność czasu, komfort podróżowania i lepsze perspektywy na przyszłość są warte dużo większych pieniędzy niż 2500 czy nawet 3000 złotych.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 18:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
Sprzedaż
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości (dalej jako IPF Polska Sp. z o.o. lub hapipożyczki). IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim oraz jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) stosuje Zasady Dobrych Praktyk i przeszła pozytywnie Audyt Etyczny.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Produkt „Pożyczka Długoterminowa”
Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r i dotyczy pożyczki oferowanej wyłącznie przez Internet (online). Z oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci (konsumenci nieposiadający aktywnej umowy pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku), którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” dostępna jest z okresem kredytowania od 12 do 36 miesięcy, w kwotach od 2 000 zł do 15 000 zł. Poziom pozaodsetkowych kosztów oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” wynosi 0,42% miesięcznie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.


Produkt "Pożyczka ratalna"
Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 01 lipca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 118,81 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.273,40 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 2.273,40 zł (w tym: prowizja 1.571,40 zł, odsetki 178,20 zł, opłata hapiserwis 523,80 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 292,97 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 292,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Wszelkie informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej, którą klient otrzymuje przy zawarciu Umowy Pożyczki oraz która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy_pl@ipfdigital.com lub pisemnie na adres IPF Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (z adnotacją „IOD”).
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska Sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 395 85 87 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości.