HapiPożyczki na raty
Większość ludzi nie lubi remontów, ponieważ te kojarzą się z kłopotami, bałaganem, a przede wszystkim z kosztami. Niestety, od czasu do czasu konieczne jest odnowienie każdego z pomieszczeń. Do jednych z najczęściej remontowanych należy kuchnia. Jakie prace warto tam przeprowadzić i ile to kosztuje?W ostatnich latach lockdowny sprawiły, że Polacy za...

Remont kuchni – jakie prace warto przeprowadzić i na jaki wydatek się przygotować?

2022 M02 21

Większość ludzi nie lubi remontów, ponieważ te kojarzą się z kłopotami, bałaganem, a przede wszystkim z kosztami. Niestety, od czasu do czasu konieczne jest odnowienie każdego z pomieszczeń. Do jednych z najczęściej remontowanych należy kuchnia. Jakie prace warto tam przeprowadzić i ile to kosztuje?

W ostatnich latach lockdowny sprawiły, że Polacy zaczęli niemal masowo remontować swoje domy i mieszkania. Oczywiście zakres prac i wydatki bywają różne. Okazuje się, że najwięcej pieniędzy na remont wydają mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Katowic, a najmniej – Łodzi i Bydgoszczy. 

Należy podkreślić, że największa grupa Polaków (43,1%) przeprowadza remonty raz na 5 lat, nieco mniej (40,9%) – raz na 3 lata, a jedynie 11,9% - raz w roku. Natomiast z badania przeprowadzonego przez PAYBACK Opinion Poll wynika, że w 2021 roku aż 85% naszych rodaków wykonało mniejsze lub większe remonty. Najczęściej remontowanym pomieszczeniem była kuchnia.

Od czego zależy koszt remontu kuchni?

Kuchnia kuchni nierówna, zatem trudno dokładnie podawać koszty jej remontu. Na ostateczną cenę ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze to:
• zakres prac – im większy, tym oczywiście droższy będzie remont, 
• powierzchnia kuchni – wiele prac remontowych jest wycenianych za metr kwadratowy, zatem powierzchnia pomieszczenia ma istotny wpływ na koszty całego remontu, 
• standard wykończenia – nie pozostanie bez znaczenia to, jakie materiały zostaną użyte do remontu, a także czy będą wymieniane również elementy wyposażenia i sprzęty AGD,
• cena robocizny – zależy od ekipy remontowej, miejsca zamieszkania (drożej w dużych miastach), sytuacji na rynku budowlanym itd.

Ile kosztuje remont kuchni w 2022 roku?

Ile pieniędzy zatem trzeba przygotować, żeby zrealizować remont kuchni? Koszty pojawią się już na etapie prac przygotowawczych. To różne przedsięwzięcia, ale w sumie mogą kosztować około 111 zł za mkw. W zależności od zakresu prace instalacyjne mogą kosztować ponad 914 zł za punkt instalacyjny, a prace wykończeniowe – 135 zł za mkw. 

Do tego dochodzą różne koszty dodatkowe (np. montaż baterii czy mebli) – od 50 do 130 zł za godzinę pracy fachowca. W ramach budżetu trzeba również uwzględnić materiały budowlane i wykończeniowe. W rezultacie remont małej kuchni do 5 mkw. może oznaczać wydatek około 15 000 zł, a kuchni o powierzchni 10 mkw – nawet 25 000 zł. 

Jak sfinansować remont kuchni?

Remont kuchni nie należy do najtańszych, co wynika również z naszych kalkulacji. Nie może być inaczej, jeśli w samym tylko grudniu 2021 roku ceny materiałów budowlanych wzrosły o 24% w porównaniu do grudnia 2020 roku, natomiast w całym 2021 roku ta podwyżka wyniosła średnio 12%. Remonty są zatem coraz droższe. W najlepszej sytuacji są oczywiście te osoby, które mają oszczędności i mogą je przeznaczyć na odnowienie kuchni. Co jednak, gdy takich oszczędności brak?

– Alternatywą jest wykonanie remontu kuchni ze wsparciem pożyczki, czyli tzw. finansowanie zewnętrzne. Z badania wykonanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, do którego należy także nasza firma, wynika, że skłonność do finansowania wydatków remontowych z kredytów lub pożyczek deklaruje prawie 52% Polaków planujących remonty. Jeszcze w 2020 roku odsetek takich osób wynosił prawie 48% – zwraca uwagę ekspert Izabela Kochańska-Lubowiecka Digital Business Director, hapipożyczki. – Jednocześnie tylko 6,5% naszych rodaków planuje bardzo duże wydatki remontowe. Najwięcej – bo 39,5% – jest takich, którzy chcą maksymalnie ograniczyć koszty remontu – dodaje ekspert Izabela Kochańska-Lubowiecka, hapipożyczki.

Niestety, nie zawsze można radykalnie zredukować wydatki związane z remontem kuchni. Będzie to szczególnie trudne, gdy dodatkowo planuje się wymianę sprzętu AGD. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę pożyczkę długoterminową, w przypadku której można łatwo dostosować wysokość miesięcznego obciążenia do możliwości finansowych pożyczkobiorcy.

Na jakie prace remontowe zdecydować się w kuchni?

Jaki zakres prac remontowych należy wybrać? Trzeba znaleźć kompromis między możliwościami finansowymi a wielkością remontu. Jeśli kuchnia nie była dawno odnawiana, najczęściej konieczny będzie remont generalny. Wtedy przeważnie trzeba zacząć od prac przygotowawczych. Mogą one obejmować skucie starych płytek zarówno z podłogi, jak i ze ścian, naprawę ubytków i pęknięć na ścianach oraz suficie, wygładzenie ścian i przygotowanie ich do położenia materiału wykończeniowego. Natomiast rzadziej pojawi się konieczność wykonania wylewki na podłodze.

Duży remont nie może pominąć wymiany starych instalacji w kuchni – od elektrycznej, poprzez wodno-kanalizacyjną, aż po założenie nowych grzejników. Jeśli to mniejszy remont, ten etap zwykle jest pomijany. Bez względu jednak na zakres remontu nie obędzie się bez prac wykończeniowych. Najczęściej to układanie płytek i fugowanie, układanie paneli na podłodze, malowanie ścian i sufitów. Dodatkowe prace mogą obejmować wymianę armatury, mebli czy zlewu. Niekiedy konieczny będzie również zakup nowej kuchenki, lodówki lub zmywarki.

Remont kuchni to zwykle duże i kosztowne przedsięwzięcie. Ostateczna cena remontu zależy oczywiście od zakresu prac i zmian wyposażenia, jednak przeważnie nie można liczyć na niskie wydatki. Im rzadziej taki remont w kuchni jest realizowany, tym więcej prac trzeba wykonać.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.