HapiPożyczki na raty
Od przyszłego miesiąca świadczenia emerytów i rencistów wzrosną o 3,56 procent. Jednocześnie zagwarantowano, że wzrost nie może być mniejszy niż 70 zł. Nowelizacja przepisów, którą zaakceptował Sejm zakłada też, że najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1200 zł miesięcznie. Eksperci hap...

Podwyżka rent i emerytur już od 1 marca. Jak wygląda sytuacja finansowa polskich seniorów?

Od przyszłego miesiąca świadczenia emerytów i rencistów wzrosną o 3,56 procent. Jednocześnie zagwarantowano, że wzrost nie może być mniejszy niż 70 zł. Nowelizacja przepisów, którą zaakceptował Sejm zakłada też, że najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1200 zł miesięcznie. Eksperci hapipożyczek postanowili przyjrzeć się sytuacji finansowej osób powyżej 50 roku życia i ich potrzebom.

Z badania „Index hapipraktyk” przeprowadzonego na zlecenie hapipożyczek wynika, że takie osoby największą część swojego domowego budżetu przeznaczają na opłaty związane z mediami i rachunkami za telefon czy Internet. Najwięcej ze wszystkich grup wiekowych przeznaczają też na ogrzewanie mieszkania oraz czynsz. Ponad połowa osób mająca ponad 50 lat przyznała, że od czasu do czasu spóźnia się z opłatami za media i rachunki. Jedna trzecia ma za to problem z opłaceniem w terminie czynszu.

Bardzo pesymistycznie wygląda też postrzeganie własnej sytuacji finansowej. Zaledwie 3% osób starszych stwierdziło, że obecny stan ich finansów daje zdecydowane poczucie bezpieczeństwa. Jest to najniższy wynik wśród wszystkich grup wiekowych. Około jednej trzeciej Polaków po pięćdziesiątce jest zdania, że ich obecna sytuacja raczej nie daje im poczucia bezpieczeństwa, a 12% z nich ze zdecydowaniem stwierdza, że wcale nie czują się bezpieczni finansowo. 

Z badania wynika, że prawie 30% Polaków powyżej 50 roku życia nie jest w stanie sfinansować najbardziej podstawowych wydatków z obecnego wynagrodzenia czy emerytury. Zapytani o to jaka kwota pozwoliłaby im na spokojne życie, najwięcej osób wskazało na dodatkowe 1000, do 2500 złotych. Nieco mniej niż jedna trzecia przyznała jednak, że potrzebowałaby znacznie więcej: dopiero kwota do 5000 złotych dałaby im poczucie finansowego bezpieczeństwa. 

Na co Polacy po pięćdziesiątce nie mogą sobie pozwolić? Aż jedna piąta polskich seniorów przyznaje, że nie jeździ na wakacje, bo ma inne, ważniejsze wydatki. Z badania wynika też, że im jesteśmy starsi, tym mniej oszczędności przeznaczamy na zakup sprzętu domowego. Ponad połowa młodych osób odkłada pieniądze specjalnie po to by móc kupić sprzęt elektroniczny, na przykład telewizor czy komputer. Tymczasem tylko 40% osób po pięćdziesiątce przeznacza pieniądze specjalnie na ten cel, a jeszcze mniej z nich jest w stanie zakupić tego typu sprzęt z bieżących oszczędności.

Z wiekiem coraz trudniej nam sfinansować nagłe, niespodziewane wydatki z bieżących oszczędności, czy też z pieniędzy odłożonych na inny cel. Polacy 50+ mają z tym szczególną trudność. Prawie połowa z nich nie jest w stanie przeznaczyć bieżących środków na naprawę niezbędnego im do życia sprzętu. Tylko jedna piąta może w takim wypadku skorzystać z odłożonych na czarną godzinę pieniędzy. Gdy zaskoczy ich nagła awaria, seniorzy najczęściej przyznają, że pożyczają pieniądze od rodziny (15%), lub że kupują nowy sprzęt na raty (16%).

W 2018 roku w gorszej sytuacji finansowej niż polscy emeryci byli tylko obywatele Meksyku. Na końcu rankingu OECD,  porównującego wysokość świadczenia emerytalnego do wcześniejszych zarobków znalazł się Meksyk, Polska, Australia, Chile, Malta, Rumunia i Słowenia. Najmniej po przejściu na emeryturę zmieni się sytuacja mieszkańców Holandii, Danii i Włoch, gdzie świadczenie emerytalne nie będzie niższe niż 80 proc. pensji. 

Pełny raport z badania Index hapipraktyk dostępny jest tutaj.

Prezentacja raportu dostępna jest tutaj.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 18:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
Sprzedaż
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości (dalej jako IPF Polska Sp. z o.o. lub hapipożyczki). IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim oraz jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) stosuje Zasady Dobrych Praktyk i przeszła pozytywnie Audyt Etyczny.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Produkt „Pożyczka Długoterminowa”
Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r i dotyczy pożyczki oferowanej wyłącznie przez Internet (online). Z oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci (konsumenci nieposiadający aktywnej umowy pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku), którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka Długoterminowa” dostępna jest z okresem kredytowania od 12 do 36 miesięcy, w kwotach od 2 000 zł do 15 000 zł. Poziom pozaodsetkowych kosztów oferty produktowej „Pożyczka Długoterminowa” wynosi 0,42% miesięcznie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.


Produkt "Pożyczka ratalna"
Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” obowiązuje od dnia 01 lipca 2021 r. Z oferty produktowej „Pożyczka ratalna” mogą skorzystać klienci, którzy otrzymają pozytywną ocenę badania zdolności kredytowej, spełnią wymagania oceny kredytowej oraz wiarygodności finansowej i płatniczej obowiązujące w hapipożyczki. Oferta produktowa „Pożyczka ratalna” dostępna jest z okresem kredytowania wynoszącym od 6 do 36 miesięcy, w kwotach od 800,00 zł do 15.000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 118,81 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.273,40 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 2.273,40 zł (w tym: prowizja 1.571,40 zł, odsetki 178,20 zł, opłata hapiserwis 523,80 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 292,97 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 292,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych pożyczkobiorców jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Wszelkie informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej, którą klient otrzymuje przy zawarciu Umowy Pożyczki oraz która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy_pl@ipfdigital.com lub pisemnie na adres IPF Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (z adnotacją „IOD”).
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska Sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 395 85 87 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł, który został opłacony w całości.