HapiPożyczki na raty
Od przyszłego miesiąca świadczenia emerytów i rencistów wzrosną o 3,56 procent. Jednocześnie zagwarantowano, że wzrost nie może być mniejszy niż 70 zł. Nowelizacja przepisów, którą zaakceptował Sejm zakłada też, że najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1200 zł miesięcznie. Eksperci hap...

Podwyżka rent i emerytur już od 1 marca. Jak wygląda sytuacja finansowa polskich seniorów?

Od przyszłego miesiąca świadczenia emerytów i rencistów wzrosną o 3,56 procent. Jednocześnie zagwarantowano, że wzrost nie może być mniejszy niż 70 zł. Nowelizacja przepisów, którą zaakceptował Sejm zakłada też, że najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1200 zł miesięcznie. Eksperci hapipożyczek postanowili przyjrzeć się sytuacji finansowej osób powyżej 50 roku życia i ich potrzebom.

Z badania „Index hapipraktyk” przeprowadzonego na zlecenie hapipożyczek wynika, że takie osoby największą część swojego domowego budżetu przeznaczają na opłaty związane z mediami i rachunkami za telefon czy Internet. Najwięcej ze wszystkich grup wiekowych przeznaczają też na ogrzewanie mieszkania oraz czynsz. Ponad połowa osób mająca ponad 50 lat przyznała, że od czasu do czasu spóźnia się z opłatami za media i rachunki. Jedna trzecia ma za to problem z opłaceniem w terminie czynszu.

Bardzo pesymistycznie wygląda też postrzeganie własnej sytuacji finansowej. Zaledwie 3% osób starszych stwierdziło, że obecny stan ich finansów daje zdecydowane poczucie bezpieczeństwa. Jest to najniższy wynik wśród wszystkich grup wiekowych. Około jednej trzeciej Polaków po pięćdziesiątce jest zdania, że ich obecna sytuacja raczej nie daje im poczucia bezpieczeństwa, a 12% z nich ze zdecydowaniem stwierdza, że wcale nie czują się bezpieczni finansowo. 

Z badania wynika, że prawie 30% Polaków powyżej 50 roku życia nie jest w stanie sfinansować najbardziej podstawowych wydatków z obecnego wynagrodzenia czy emerytury. Zapytani o to jaka kwota pozwoliłaby im na spokojne życie, najwięcej osób wskazało na dodatkowe 1000, do 2500 złotych. Nieco mniej niż jedna trzecia przyznała jednak, że potrzebowałaby znacznie więcej: dopiero kwota do 5000 złotych dałaby im poczucie finansowego bezpieczeństwa. 

Na co Polacy po pięćdziesiątce nie mogą sobie pozwolić? Aż jedna piąta polskich seniorów przyznaje, że nie jeździ na wakacje, bo ma inne, ważniejsze wydatki. Z badania wynika też, że im jesteśmy starsi, tym mniej oszczędności przeznaczamy na zakup sprzętu domowego. Ponad połowa młodych osób odkłada pieniądze specjalnie po to by móc kupić sprzęt elektroniczny, na przykład telewizor czy komputer. Tymczasem tylko 40% osób po pięćdziesiątce przeznacza pieniądze specjalnie na ten cel, a jeszcze mniej z nich jest w stanie zakupić tego typu sprzęt z bieżących oszczędności.

Z wiekiem coraz trudniej nam sfinansować nagłe, niespodziewane wydatki z bieżących oszczędności, czy też z pieniędzy odłożonych na inny cel. Polacy 50+ mają z tym szczególną trudność. Prawie połowa z nich nie jest w stanie przeznaczyć bieżących środków na naprawę niezbędnego im do życia sprzętu. Tylko jedna piąta może w takim wypadku skorzystać z odłożonych na czarną godzinę pieniędzy. Gdy zaskoczy ich nagła awaria, seniorzy najczęściej przyznają, że pożyczają pieniądze od rodziny (15%), lub że kupują nowy sprzęt na raty (16%).

W 2018 roku w gorszej sytuacji finansowej niż polscy emeryci byli tylko obywatele Meksyku. Na końcu rankingu OECD,  porównującego wysokość świadczenia emerytalnego do wcześniejszych zarobków znalazł się Meksyk, Polska, Australia, Chile, Malta, Rumunia i Słowenia. Najmniej po przejściu na emeryturę zmieni się sytuacja mieszkańców Holandii, Danii i Włoch, gdzie świadczenie emerytalne nie będzie niższe niż 80 proc. pensji. 

Pełny raport z badania Index hapipraktyk dostępny jest tutaj.

Prezentacja raportu dostępna jest tutaj.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.