HapiPożyczki na raty
Sztuczna inteligencja (AI), a wraz z nią uczenie maszynowe (machine learning) coraz częściej są wykorzystywane w branży finansowej. Takie rozwiązania wykazują bardzo dużą skuteczność i efektywność. Dzięki AI wiele procesów może zostać przyspieszonych, poprawiana jest jakość obsługi klienta, a do tego sztuczna inteligencja pozwala zredukować koszty. ...

Jakie korzyści może przynieść sztuczna inteligencja dla branży finansowej?

2022 M03 28

Sztuczna inteligencja (AI), a wraz z nią uczenie maszynowe (machine learning) coraz częściej są wykorzystywane w branży finansowej. Takie rozwiązania wykazują bardzo dużą skuteczność i efektywność. Dzięki AI wiele procesów może zostać przyspieszonych, poprawiana jest jakość obsługi klienta, a do tego sztuczna inteligencja pozwala zredukować koszty. To jednak nie wszystkie korzyści z AI. 

Termin „sztuczna inteligencja” (ang. Artificial Intelligence, AI) po raz pierwszy pojawił się w 1956 roku. Użył go John McCarthy – legenda amerykańskiej informatyki, zdobywca prestiżowej Nagrody Turninga – na konferencji w Dartmouth. Określił AI jako „konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji”. 

Dziś sztuczna inteligencja powoli staje się czymś powszechnym, a przynajmniej tak się wydaje, ponieważ coraz częściej pisze i mówi się o niej w mediach. Prawdą jest jednak, że biznes dokonuje implementacji AI na coraz większą skalę. Widać to szczególnie wyraźnie w branży finansowej. Z raportu Asseco wynika, że 32% instytucji już wdrożyło rozwiązania oparte o AI, a 65% planuje to zrobić w ciągu najbliższych 2 lat. Zanim dokładniej omówimy wykorzystanie sztucznej inteligencji w finansach, należy wyjaśnić, czym w ogóle jest AI. 

Czym jest sztuczna inteligencja?

Coraz bardziej konieczne na świecie staje się uregulowanie prawne wykorzystania AI w różnych obszarach naszego życia. Nie jest to jednak łatwe, bo trudność napotyka już samo zdefiniowanie tego, czym jest w istocie sztuczna inteligencja. Najczęściej określa się pewne cechy, które umożliwiają wyróżnienie technologii opartej na AI. Kluczowe wydają się trzy. 

Pierwsza to bardzo wysoki stopień automatyzacji – nawet w przypadku niestandardowych procesów algorytm jest w stanie podejmować błyskawiczne decyzje. Druga dotyczy stopnia skomplikowania samego algorytmu – przy korzystaniu z maszynowego uczenia wykazuje on dużo wyższy poziom szczegółowości niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych algorytmów. Trzecia istotna cecha to zdolność algorytmu do szybkiej zmiany parametrów i rozwiązań dzięki samodzielnej nauce i korzystaniu z ogromnej ilości danych. 

FinTech coraz silniejsze w usługach finansowych

Innowacja technologiczna w branży finansowej przyspieszyła wraz z wejściem na rynek coraz większej liczby firm, które można nazwać FinTechami. To właśnie one zaczęły wykorzystywać do usług finansowych analizę dużych zbiorów danych na temat klientów, algorytmy sztucznej inteligencji z uczeniem maszynowym, ogromną moc obliczeniową, kryptografię i możliwości, jakie daje Internet. Z czasem wzorce z FinTechów przejęły banki. W rezultacie AI pozwoliło znacznie zwiększyć efektywność w branży finansowej. Dzięki m.in. sztucznej inteligencji instytucje finansowe mogą oferować klientom lepsze, dokładniej dobrane produkty i usługi. Dziś AI wspiera branżę finansową w wielu obszarach, takich jak np. pożyczki, płatności, wymiana walut, doradztwo inwestycyjne itd. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Sztuczna inteligencja a pożyczki

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są coraz szerzej wykorzystywane w branży finansowej. Z AI korzystają chętnie również firmy pożyczkowe, które były nawet pionierami w używaniu sztucznej inteligencji, a wiele z nich to przedsiębiorstwa, które śmiało nazwać można FinTechami.

– Należy pamiętać, że branża finansowa zgromadziła i nadal gromadzi ogromne ilości danych. Dotyczy to także firm pożyczkowych. Dzięki temu może skutecznie uczyć algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, aby optymalizować wiele procesów związanych z obsługą klienta czy bezpieczeństwem. – wyjaśnia ekspert Izabela Kochańska-Lubowiecka Digital Business Director, hapipożyczki. – Jest wiele obszarów, w których AI staje się wręcz niezastąpiona w branży pożyczkowej. Coraz częściej używa się jej np. w systemie rekomendacji, aby dopasowywać produkty do klientów na podstawie ich zachowań w Internecie. Korzysta się wtedy z profilu behawioralnego. AI wspiera często firmy pożyczkowe w procesie szacowania ryzyka, analizując dane związane z określonym klientem. Dzięki temu można znacznie przyspieszyć proces scoringowy przy przyznawaniu pożyczek. Sztuczna inteligencja wspiera także coraz częściej pożyczkodawców w wykrywaniu prób oszustw i wyłudzeń – podkreśla Izabela Kochańska-Lubowiecka

Jak jeszcze AI wspiera branżę finansową?

W branży finansowej sztuczna inteligencja stała się dziś wręcz koniecznością. Wsparcie AI staje się nieodzowne nie tylko przy przyznawaniu pożyczek czy kredytów, w tym w zakresie oceny zdolności kredytowej, ale także w innych usługach finansowych. Dzięki AI wiele procesów może odbywać się w czasie rzeczywistym. Oprócz danych historycznych algorytmy analizują także bieżącą aktywność online klienta. To pozwala przewidzieć, czego oczekuje on od danej instytucji finansowej i można mu to zaproponować.

Coraz powszechniejsze w użyciu są boty głosowe, które obsługują klientów instytucji finansowych. Samodoskonalące się systemy oparte na uczeniu maszynowym nie tylko zwiększają swoje kompetencje, ale i coraz częściej brzmią jak człowiek w rozmowach z klientami. Zapewne wykorzystanie takich botów będzie rosło i będą one przekazywały coraz bardziej złożone informacje klientom. 

Inny obszar, w którym coraz częściej instytucje finansowe wykorzystują sztuczną inteligencję, to autoryzacja. Dzięki „mądrzejszym” algorytmom AI coraz powszechniejsza staje się autoryzacja za pomocą odcisku palca lub identyfikacji twarzy, a nawet autoryzacja głosem. To ułatwia zaciąganie pożyczek, zakładanie kont, wykonywanie różnych operacji finansowych itd.

Postęp technologiczny to ważny czynnik, który kształtuje współczesną branżę finansową. Innowacje wdrażane są nieustannie, a wśród nich ważne miejsce zajmują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Postęp w tej dziedzinie jest wręcz błyskawiczny. Trudno na razie wyrokować, w jakim kierunku podąży rozwój branży finansowej – czy będzie to ewolucja, czy rewolucja usług i produktów. Pewne jest jednak to, że usługi finansowe będą wyglądały zupełnie inaczej za kilkanaście lat.  

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.