HapiPożyczki na raty
Potrzebujesz pożyczki ale nie jesteś pewien czy posiadasz odpowiednią zdolność kredytową? Sprawdź czym jest ta zdolność i jakie czynniki mają na nią wpływ. Sprawdź jak szybko możesz poprawić jej stan i z jakich źródeł korzysta kredytodawca oceniając Twoją sytuację. Skorzystaj z rad naszych ekspertów i świadomie pożyczaj pieniądze!Spis treści:...

Jak pożyczać by zbudować pozytywną zdolność kredytową?

2021 M02 11

Potrzebujesz pożyczki ale nie jesteś pewien czy posiadasz odpowiednią zdolność kredytową? Sprawdź czym jest ta zdolność i jakie czynniki mają na nią wpływ. Sprawdź jak szybko możesz poprawić jej stan i z jakich źródeł korzysta kredytodawca oceniając Twoją sytuację. Skorzystaj z rad naszych ekspertów i świadomie pożyczaj pieniądze!

Spis treści:

 1. Czym jest zdolność kredytowa?
 2. Metody budowania zdolności kredytowej
 3. Bilans przychodów i wydatków a ocena zdolności kredytowej
 4. Czy zakupy na ratalne wpłyną pozytywnie na uzyskiwaną zdolność kredytową?
 5. Czym jest raport BIK i jak działa system punktowy?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zgodnie z ustawą prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zdolność kredytową rozumiemy jako zgodność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie pożyczkodawcy dokumenty i informacje niezbędne do dokonania tej zdolności. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie wykazać odpowiedniej zdolności kredytowej, pomoc w uzyskaniu pożyczki mogą stanowić różne formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

Wszystkie banki oraz praktycznie wszystkie firmy pożyczkowe przeprowadzają weryfikację zdolności kredytowej. Analizę tę dzieli się zazwyczaj na dwa etapy: ilościową i jakościową. Analiza ilościowa polega na ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy, jakościowa ma na celu sprawdzenie danych, które mają istotny wpływ na spłatę pożyczki.

Analiza ilościowa - ocena sytuacji finansowej

Pożyczkodawca na podstawie przedstawionych w formularzu i dołączonych do niego dokumentów informacji, określa sytuację finansową przyszłego klienta. Do analizowanych danych zaliczamy:

 • uzyskiwane dochody,
 • miesięczne koszty utrzymania - czynsz, opłaty za media,
 • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty.

Analiza jakościowa - co zdaniem pożyczkodawcy wpływa na zdolność kredytową

Wnioskując o pożyczkę wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na ich podstawie pożyczkodawca dokonuje analizy naszej sytuacji życiowej i historii kredytowej, na podstawie raportu BIK. Czynniki brane pod uwagę w trakcie analizy to:

 • wiek i stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • staż pracy, wykonywany zawód i aktualnie zajmowane stanowisko
 • historia kredytowa, wskazująca czy sumiennie spłacaliśmy wcześniej zaciągnięte kredyty.

Metody budowania zdolności kredytowej

Istnieje wiele różnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę wykazywanej zdolności kredytowej. Na początek warto dobrze przeanalizować sytuację materialną i dobrze zaplanować domowy budżet. Poniżej przedstawiamy podstawowe metody przygotowane przez ekspertów marki hapipożyczki, które pomogą w utrzymaniu odpowiedniej zdolności:

 • Zwiększ swoje dochody - jeśli masz taką możliwość, postaraj się o podwyżkę lub dodatkowe źródło dochodów.
 • Zgromadź oszczędności - pożyczkodawca oceniając Twoją zdolność, weźmie pod uwagę saldo rachunku na koncie bankowym, postaraj się odkładać nawet drobne sumy, co z pewnością zaprocentuje.
 • Skonsoliduj pożyczki - zadbaj o regularną spłatę swoich pożyczek i dodatkowo zmniejsz miesięczne koszty, zamieniając kilka rat w jedną z dłuższym okresem spłaty.
 • Zorganizuj miesięczne wydatki - jeśli masz taką możliwość przeanalizuj i zmniejsz sumę miesięcznie wydawanych środków, korzystny bilans na koncie dodatkowo zwiększy zdolność kredytową.
 • Rozmawiaj z kredytodawcą - w przypadku problemów z bieżącą spłatą, skontaktuj się z firmą, od której pożyczasz pieniądze i wynegocjuj korzystne wyjście z zadłużenia.
 • Spłacaj swoje kredyty w terminie - najważniejsze to regularność w spłacaniu rat, staraj się nie zaciągać nowych pożyczek, gdy jesteś w trakcie spłacania jednej, by nie kumulować kosztów.
 • Wybierz najtańszy kredyt - decydując się na podjęcie pożyczki wybierz sprawdzonego pożyczkodawcę, możesz sugerować się specjalistycznymi rankingami, szukaj promocji zmniejszających koszty kredytowania.

Bilans przychodów i wydatków a ocena zdolności kredytowej

Na podstawie analizy zdolności kredytowej pożyczkodawca porównuje, jak wyglądają nasze przychody i wydatki w skali miesiąca. Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadamy jakieś nadwyżki, które można by przeznaczyć na spłatę nowego kredytu - warto więc zawsze posiadać nawet małe oszczędności, nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali pożyczki.

Przy ocenie bilansu rachunku bankowego, dość istotne jest źródło dochodów. Przede wszystkim musi być to legalne źródło, które jesteśmy w stanie udokumentować. Nawet w przypadku pożyczek bez zaświadczeń, gdzie nie musimy być zatrudnieni na umowę o pracę oraz przedstawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, należy wykazać odpowiednie dokumenty o stałych wpływach na konto.

Czy zakupy ratalne wpłyną pozytywnie na uzyskiwaną zdolność kredytową?

Jak wiadomo jednym z czynników ocenianych przy analizie zdolności kredytowej jest posiadana historia kredytowa. Brak wpisów w raporcie BIK nie działa na naszą niekorzyść, jednak instytucja pożyczkowa nie posiada informacji, jak radzimy sobie ze spłatą zadłużenia. Znacznie gorzej wpływa na wykazywaną zdolność wypływa negatywna historia kredytowa.

Jeśli obawiamy się słabego wyniku wykazanego w raporcie BIK, warto go poprawić decydując się na zakupy ratalne. Na przykład, zdecyduj się na pożyczkę na raty na zakup telefonu przez internet, zamiast płacić za niego jednorazowo. Spłacając raty terminowo, zdobędziesz pozytywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej i tym samym uzyskanie pożyczki będzie znacznie łatwiejsze.

Jak pożyczać bezpiecznie?

Pożyczając nie podejmuj decyzji pochopnie. Dobrze zaplanuj jakiej kwoty dokładnie potrzebujesz i zapoznaj się ze zdaniem ekspertów na temat wybranego pożyczkodawcy. Specjaliści branży finansowej na bieżąco badają zmiany na rynku, budując rankingi czy tworząc raporty. W Internecie z łatwością znajdziesz informacje o wszystkich firmach, w tym również opinie hapipożyczki.

Czym jest raport BIK i jak działa system punktowy?

Wspomniane kilkukrotnie Biuro Informacji Kredytowych jest instytucją gromadzącą i udostępniającą dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, powołaną do działania na podstawie art. 105 ustp. 4 ustawy o prawie bankowym. W związku z tym BIK posiada ustawowe prawo do przetwarzania danych stanowiących tajemnice bankową w celu wspomagania wymienionych instytucji w ocenie zdolności kredytowej.

Wynik raportu BIK wyrażany jest w ocenie punktowej, a ponad 90% wyników to dane pozytywne. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu, a jego wynik w raporcie ustalany przez porównanie do klientów spłacających kredyty w terminie. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klienta z najwyższym wynikiem, tym wyższy scoring otrzymasz. Swój wynik można sprawdzić samodzielnie, wnioskując o raport BIK.

Chętnie pomożemy Tobie w otrzymaniu pożyczki i odpowiemy na pytania
Pracujemy
Poniedziałek - Piątek:
od 08:00 do 16:00
Zadzwoń
Obsługa klienta
IPF Polska Sp. z o. o.
Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Pożyczka Długoterminowa
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest IPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333174 NIP: 7010191956, REGON: 141948913, o kapitale zakładowym 20.550.000,00 zł. IPF Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki oferty pożyczki uzależnione są od poziomu i stopnia wiarygodności kredytowej konsumenta.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (KRS: 0000333174). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczące praw, osób których dane dotyczą w związku z przedmiotowym przetwarzaniem, zamieszczone zostały w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Administratora www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez: adres e-mail - bok@hapipozyczki.pl; telefonicznie pod numerem - 22 263 09 55 (koszt połączenia według taryfy operatora); lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandrę Banach, z którym można skontaktować się poprzez: (1) adres e-mail - privacy@ipfpolska.pl lub privacy_pl@ipfdigital.com; bądź (2) pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją „IOD”)."
Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z wymogami firmy Google Inc. informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są oferty produktowe hapipożyczki wynosi 6 miesiące a maksymalny 36 miesiące. Maksymalne RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) hapipożyczki wynosi 219,36%. Infolinia: 22 263 09 55 (opłata za połączenie według taryfy operatora). Adres email: bok@hapipozyczki.pl Wszelkie prawa do zawartości strony Internetowej zastrzeżone dla IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 20.550.000,00 zł.